Nästa klangbad

  • Spegel av Klarhet . Samtal och individuella Livstoner i intim grupp. För dig som vill gå djupare med något som pågår, eller ta emot högre inspiration. Runt den 12:e varje månad. Var med en enstaka gång eller flera. Läs mer här
  • Privat klangbad online. Samtal, klanger, Livstoner – och alltid den kraftfulla kommunkationen hjärta till hjärta. Den som påminner om det som redan råder i dig. Vi utformar efter dina behov. Läs mer och se lediga tider/boka här
Select your currency