Vad är Livstoner?//What are LifeTones?

/*** Please see below for English ***/


Livstoner kom till när jag sjöng för Vide, som föddes tre månader för tidigt. Det var tufft för hans kropp; han var så liten och blev väldigt sjuk.
Min röst kom med ljusa, klara, glada toner som sjöng för honom där han glömt vem han var och att han ville vara på Jorden.

Som genom ett under kom han tillbaka till sin lilla kropp! Blev frisk. Stark!

Det gick upp för mig att jag hade sjungit hans Livstoner.

Såna är Livstonerna. Igen o igen har jag fått se dom bli en bro till Livet.
De sjunger för oss där det gör ont, där vi bara glömt eller där vi är nyfikna på nåt nytt.
De aktiverar det som är inneboende i var och en som lyssnar.
De kittlar, leker, smeker, knackar på, öppnar, lyser upp vägen till klarhet & lätthet. Till lek!

Enkla Livstoner bara. Inget märkvärdigt.
Som en bro till hjärtats nöjdhet.

En del av Vides Livstoner tog jag med i en av sångerna som kom dagen jag sjöng med honom i hjärtat. Här är ett kort utdrag, ljuvliga lutor av Daniel Fredriksson:

Hur kan Livstoner assistera dig?

Sedan Vide har min röst assisterat många att leva i njutningen av att vara hemma i sig själva. Är du nyfiken på dina unika Livstoner? Det är ett lekfullt och kraftfullt sätt att komma i kontakt med din kärna – att minnas vem du verkligen är. Att expandera din medvetenhet!Läs mer här>>

Du kan också ladda ner gratis Livstoner för Harmoni här.
Eller kolla in VoxAnna Livstoner på YouTube, SoundCloud, TikTok.

Nästa klangbad med Livstoner, klicka här

Hur kan du använda Livstoner? Jag har delat in dom i olika terapeutiska kvaliteter för olika behov. Läs mer här!

/*** English ***/

LifeTones appeared when I sang for Vide, who was born 3 months early. It was hard for his body; he was so small and got very ill.

Tones came – clear, light, joyful! – singing for him where he’d forgotten who he was and that he wanted to be on Earth.
And he came back to his little body! Got well. Strong!
I realised I had sung his LifeTones.

That’s how LifeTones work. They become a bridge to Life. Singing for us where it hurts, where we’ve just forgotten, or where we’re curious and want to open up for something new. Soothing, tickling, playing, knocking on the door, opening, lightning up the path to clarity, fun & lightness!
Simple LifeTones. Nothing complicated at all.
A bridge to the heart.

This is what Vide’s LifeTones sounded like (excerpt, lutes by Daniel Fredriksson):

How can LifeTones assist you?

Since Vide, my voice has assisted many people in connecting, integrating & aligning with their Essence.
Are you curious of your unique personal LifeTones? It’s a simple, playful and very powerful tool to live awake. I tune in to your Essence and give voice to your unique LifeTones. It brings Clarity and assists you in coming into alignment with who you truly ARE. Read more here.

Download LifeTones for Harmony for free here

Next soundbath with LifeTones, click here

Check out VoxAnna’s LifeTones on YouTube, SoundCloud or TikTok

Read more about LifeTones and their different qualities that you can use depending on where you’re at, click here

Select your currency