Terms and Conditions

//** ENGLISH BELOW **//

VILLKOR

1 Uppgifter om VoxAnna AB
VoxAnna AB, Hissjö 990, 905 91. UMEÅ
Organisationsnummer 559240-2480
VAT-nummer SE559240248001

Om du vill komma i kontakt med oss, skicka ett mail till shop@voxanna.com med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

2 Beställning
När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse/kvitto till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Om du köpt digitalt innehåll finns också länkar till nedladdning.

Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till shop@voxanna.com. Om du vill ha mer detaljerat kvitto kontaktar du oss på samma adress. Ange i båda fall namn, adress och uppgifter om det köp du avser.   

3 Beställt digitalt innehåll
Om du inte får det du beställt ska du kontakta oss på e-postadress: shop@voxanna.com

4 Priser
I butiken väljer du själv om du vill visa priser i USD eller SEK.

Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av ändrad växlingskurs, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

5 Ångerrätt
Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd.

När du köper varor på webbplatsen har du en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

När du köper event och nedladdningsbart digitalt innehåll har du ingen ångerrätt enligt lag.

Se i övrigt återbetalningspolicy för respektive event eller tjänst på hemsidan.

5.1 Vid nyttjande av din ångerrätt:
Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss på shop@voxanna.com. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vad returen gäller framgå klart och tydligt.

  • 5.2 Ångerrätten gäller inte vid:
  • Dina unika Livstoner eller andra ljudkompositioner som VoxAnna skapat skräddarsytt till dig.
  • Privata sessioner. Om du inte kan komma på en session du bokat (gäller även om du blir sjuk) genomför jag sessionen på utsatt tid och du kan ta emot på distans. Om du bokat session online där inspelning ingår får du en inspelning efteråt.
  • Nedladdningsbart digitalt innehåll
  • Tidsbestämda event

För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.

6 Reklamation och klagomål
Maila oss om du inte är nöjd.

6.1 Hur går du tillväga vid reklamation?
Eventuella fel ska alltid reklameras till shop@voxanna.com där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

7 Ansvar
7.1. Ansvarsbegränsning
Vi tar inget ansvar för indirekta skador, förseningar och liknande som kan uppstå pga det du köpt

VoxAnna strävar efter att tillhandahålla våra digitala tjänster dygnet runt.

Vi tar inget ansvar för förseningar, fel, driftsstörningar, uppehåll hos leverantörer, driftsstörningar pga uppdatering av maskinvara, appar, tjänster och dataprogram och liknande.

Vi tar vi inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

Vi tar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets kontroll (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör, myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

VoxAnnas tjänster ersätter inte medicinsk, psykologisk eller annan professionell hjälp. Kunden ansvarar själv för sin egen hälsa och välmående.

VoxAnna har rätt att ställa in och ändra datum & tid för event, sessioner och andra tjänster. Kunden meddelas då via den e-post som angavs vid köp/anmälan.

7.2 Köparens ansvar
Digitalt material avsett för privat bruk om inte annat anges. Det är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Köparen förbinder sig att bruka inköpt material enligt avtal. Om material sprids eller används för fler än avtalat har VoxAnna rätt att debitera köparen extra för det.

Brott mot avtalet kan leda till åtal.

Köparen förbinder sig att ersätta och hålla VoxAnna skadeslös från alla krav och utgifter som kan uppstå i samband med användning av tjänsten (inklusive ev advokatkostnader).

VoxAnna AB äger fulla rättigheter till allt innehåll på voxanna.com. Musik, grafik, bilder, logotyper, texter och mjukvara skyddas av upphovsrätten, internationell lagstiftning rörande upphovsrätten och fördrag som reglerar upphovsrätten. Ingenting i dessa villkor medför att köparen ges någon som helst rätt till VoxAnnas immateriella rättigheter. Köparen har ingen rätt att dela eller sälja materialet vidare.


8 Produktinformation
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter/event. Vi försöker alltid på bästa sätt att beskriva produkterna så korrekt som möjligt. Vi förbehåller oss rätten att justera priser.

9 Information om Cookies
Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan du hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

10 Personuppgifter
Genom att handla på voxanna.com accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla och tillhandahålla din beställning. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

VoxAnna AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden – för att kunna anpassa informationen efter dina behov.

Följande är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter:

10.1 Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

10.2 Vilka uppgifter lagrar vi?
För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
Dina uppgifter lagras så länge du är kund och vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

10.3 Rättslig grund
I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.Nyhetsbrev och liknande mailutskick sker bara efter samtycke från dig.

10.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?
10.4.1 Betalleverantör
Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. De betalleverantörer vi använder oss av är: PayPal och Stripe.
Stripe hanterar och krypterar all information när dina betalningar görs. Inga data kring ditt betalkort hanteras hos VoxAnna.

10.4.3 Nyhetsbrev
Har du valt att prenumerera på VoxAnnas nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör MailPoet. Detta för att kunna dela goda vibbar och hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden.

10.5 Rätten till tillgång
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

10.6 Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

10.7 Rätten att bli glömd
Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

10.8 Ansvarig för dataskydd
VoxAnna AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

10.9 Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

11 Ändringar av de Allmänna Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras på voxanna.com. De ändrade villkoren anses vara accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

12 Tvist och lagval
Vid retur eller reklamation gäller Konsumentverkets regler för e-handel samt distansavtalslagen.

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med VoxAnna och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, arn.se. Boende i ett annat EU-land än Sverige kan lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vid eventuell tvist följer VoxAnna beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

//** ENGLISH **//

Terms and Conditions

1 About VoxAnna AB

VoxAnna AB, Hissjö 990, S-905 91 UMEÅ
Organization number 559240-2480
VAT number SE559240248001

If you want to get in touch with us, send an email to shop@voxanna.com with your case and your contact details and we will be happy to get back to you.

2 Order
When you have completed your order, an order confirmation/receipt will be sent to your e-mail address. In the confirmation you will find all information about products, price, billing and delivery address. If you purchased digital content, there are also download links.

If there is an error in the order confirmation, you should immediately contact us via e-mail to shop@voxanna.com.If you want a more detailed receipt, contact us at the same address. In both cases, enter name, address and information about the purchase you intend.


3 Ordered digital content
If you do not receive what you ordered, please contact us at e-mail: shop@voxanna.com


4 Prices
In the store, you choose whether you want to display prices in USD or SEK.
We reserve the right to price changes caused by changed exchange rates, misprints in the price list and inaccuracies in prices due to incorrect information and reserve the right to adjust the price.


5 Right of withdrawal
It is important to us that you as a customer are satisfied.
When you buy events and downloadable digital content, you have no right of withdrawal by Swedish law.
Further info in the refund policy for each respective event and service on the website.


5.1 When using your right of withdrawal:
You must notify us at shop@voxanna.com. In your message, your name, address, e-mail address, order number and what the return is about must be clearly stated.


5.2 The right of withdrawal does not apply to:
*Your unique Life Tones or other sound compositions that VoxAnna has created tailored for you.

*Private sessions. If you can’t come to a session you booked (also applies if you get sick), I will conduct the session at the appointed time and you can receive remotely. If you have booked a session online where recording is included, you will receive a recording afterwards.

*Downloadable digital content

*Events scheduled at a specific time

For more on the law of withdrawal, click here.

6 Claims and complaints

Send us an email if you are not satisfied

6.1 How do you proceed with a complaint?

Any errors must always be reported to shop@voxanna.com, where you state your name, address, e-mail address, order number and a description of the error.
If we are unable to remedy the fault or supply a similar product, we will refund you in accordance with applicable consumer protection legislation.
We reserve the right to refuse a complaint if it turns out that the product is not faulty in accordance with current consumer protection legislation. In the case of complaints, we follow guidelines from the General Complaints Board, see arn.se.


7 Liability
7.1. Limitation of liability VoxAnna has no responsibility for indirect damages, delays and the like that may arise due to what you have purchased
VoxAnna strives to provide our digital services around the clock.
We take no responsibility for delays, errors, operational disruptions, outages with suppliers, operational disruptions due to updating hardware, apps, services and computer programs and the like.
We take no responsibility for any changes to products/product characteristics that have been changed by the respective supplier and other factors beyond our control.
We accept no responsibility for delays/errors as a result of circumstances beyond the company’s control (Force Majeure). These circumstances can be, for example, labor conflict, fire, war, authority decision, reduced or non-existent delivery from a supplier, authority decision that affects the market and products negatively, e.g. restrictionsin indication, warning texts, sales bans, etc., abnormal decline in the market and if the company is exposed to criminal activity that affects the business.
VoxAnna’s services do not replace medical, psychological or other professional help. The customer is responsible for his own health and well-being.
VoxAnna has the right to set and change the date & time of events, sessions and other services. The customer will then be notified via the e-mail specified at the time of purchase/registration.


7.2 Customer’s responsibility
Digital material intended for private use unless otherwise stated. It is protected under copyright law. The buyer undertakes to use the purchased material in accordance with the agreement. If material is distributed or used for more than agreed upon, VoxAnna has the right to charge the buyer extra for it.
Violation of the agreement may lead to prosecution.
The buyer undertakes to indemnify and hold VoxAnna harmless from all claims and expenses that may arise in connection with the use of the service (including any legal fees).
VoxAnna AB owns full rights to all content on voxanna.com. Music, graphics, images, logos, text and software are protected by copyright, international copyright laws and treaties governing copyright. Nothing in these terms results in the buyer being given any right whatsoever to VoxAnna’s intellectual property rights. The buyerhas no right to share or resell the material.


8 Product information
We reserve the right for possible printing errors on this website as well as final sales of products/events.We always try our best to describe the products as accurately as possible. We reserve the right to adjust prices.


9 Information about Cookies
According to the Electronic Information Act, visitors to a website for privacy purposes must receive information about the use of cookies. The information in the cookie can be used to track a user’s browsing. A cookie is a small text file that the website you visit requests to be saved on your computer in order to provide access to various functions. It is possible to set your browser so that it automatically refuses cookies. You can find more information on the Swedish Post and Telecommunications Authority’s website.


10 Personal data
By surfing & shopping at voxanna.com, you accept our data protection policy and our processing of your personal data. We protect your privacy and do not collect more information than is necessary to process and provide your order and deliver the services you asked for. We never sell or pass on your data to third parties without a legal basis.
VoxAnna AB is responsible for the processing of personal data that you have provided to us as a customer. Your personal data is processed by us in order to be able to handle your order and in the instances when you have requested newsletters or promotional offers – to be able to adapt the information to your needs.
The following is a summary of how we in accordance with the data protection regulation (GDPR) stores and processes your data:


10.1 What is personal data?
Personal data is all information that can be directly or indirectly attributed to a natural person.


10.2 What data do we store?
In order to handle your order and answer questions related to your order (customer service), we store your first and last name, address, telephone number, e-mail address, IP address and purchase history.Your data is stored as long as you are a customer and we have a legal basis to process your data, for example to fulfill the agreement between us or to comply with a legal obligation according to, for example, the Accounting act.


10.3 Legal basis
In connection with a purchase, your personal data is processed to complete the agreement with you. Newsletters and similar e-mails only take place with your consent.
10.4 What information is shared and for what purpose? 10.4.1 Payment provider
When making a purchase, information is shared with our payment provider. What is stored is first name, last name, address, e-mail address and telephone number. If you choose to pay by invoice, it is also saved
social security number of the payment provider. The information is saved to be able to complete the purchase and to protect the parties against fraud.
The payment providers we use are: PayPal and Stripe.
Stripe manages and encrypts all information when your payments are made. No data about your payment card is registered or stored by VoxAnna.


10.4.3 Newsletter
If you have chosen to subscribe to VoxAnna’s newsletter, your first name, last name and email address will be shared with our newsletter provider MailPoet. This is to be able to share good vibes and keep you updated with information and offers.


10.5 The right to access
You have the right to receive extracts from all information that we have about you. Extracts are delivered electronically in a readable format.

10.6 Right to rectification
You have the right to ask us to update incorrect information or supplement information that is incomplete.

10.7 The right to be forgotten
You can at any time request that the data relating to you be deleted. There are few exceptions to the right to erasure, such as if it must be kept because we have to fulfill a legal obligation (for example, according to the Accounting Act).

10.8 Responsibility for data protection
VoxAnna AB is responsible for the storage and processing of personal data in the online store and ensures that the rules are followed.

10.9 How we protect your personal data
We use industry standards such as SSL/TLS and one-way hash algorithms to store, process and communicate sensitive information such as personal data and passwords in a secure manner.

11 Changes to the General Terms and Conditions
We reserve the right to make changes to the terms and conditions at any time. Changes to the Terms will be posted on voxanna.com. The amended terms and conditions are deemed to be accepted in connection with the order or visit to the website.

12 Dispute and choice of law
In the case of returns or complaints, the Swedish Consumer Agency’s rules for e-commerce and the Distance Contracts Act apply.
In the event that a dispute cannot be resolved in agreement with VoxAnna and the customer, you as a customer can turn to the Allmänna Reklamationsnämnden, arn.se.

Residents in an EU country other than Sweden can submit complaints online via the European Commission’s platform for mediation in disputes, see http://ec.europa.eu/consumers/odr

In the event of a dispute, VoxAnna follows decisions from ARN or the corresponding dispute resolution body. Disputes regarding the interpretation or application of these terms and conditions shall be interpreted in accordance with Swedish law.

©VoxAnna AB 2023

Select your currency