Förnyelse 2021//Renewal 2021 [Swe-Eng Sound Online Group]

Renewal through the Power of Sound (Online) – English below

Onlinegrupp: Klangbad med Livstoner för FÖRNYELSE!

Kära du, oj vad det är mycket som händer i och omkring oss nu! Jag vill bistår gärna med det jag kan i den FÖRNYELSE som vill till genom oss i denna tid <3

Vad är det för NYTT som vill bli till i ditt liv?

Ingen fråga som vi behöver försöka besvara med intellektet! Bara låta den finnas i bakgrunden och öppna oss för nya möjligheter…

Jag bjuder in till ett space där vi kan kura in oss i en hjärtegemenskaps varma famn, där vi kan mötas som vi är – i all vår storslagenhet och upplevda litenhet – hemifrån ditt eget trygga space, få lyssna och bli lyssnade på i allt som rör sig, till ljudet av klanger och Livstoner… för FÖRNYELSE!

Vi är en grupp som träffas fem gånger, varannan vecka, med klangbad, Livstoner och delningar. Jag har också satt ett lite mer tillgängligt pris 🙂

Jag älskar att mötas i dessa grupper!

Vi badar i kraftfulla & smekande Livstoner & klanger vars ljudkoder bistår oss att:

  • ha frid med det som är
  • låta det gamla släppa
  • öppna för nya inspirationer, insikter
  • tillåta & ta emot det nya
  • vila i vetskapen att livet vill oss väl

Klangerna & tonerna påverkar oss på djupet. De når bortom tankens begränsande värld och bistår oss till djup avslappning. Vibrationerna blir ett inre bad och verkar ända ner på cellnivå med sitt sväng, som både är harmoniserande och uppgraderande!

Jag sjunger Livstoner och spelar på gongar, kristallinstrument, klangskålar mm. Du kan sitta eller ligga och ta emot. Kanske vill du röra dig – eller tona med om du vill! (Bara att stänga av din egen mikrofon så kan du låta din egen röst leka hur den vill, om den vill.)

Förutom klangbad bjuder varje träff på en runda där du som är med får chansen att dela nåt eller säga pass (det går jättebra att dela på svenska – jag översätter om det är engelska deltagare!). Det space jag håller är djupt tillåtande, i hjärtats neutralitet. Här är DU välkommen precis som du är, där du är just NU <3

Gruppen träffas varannan torsdag: 21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3
Klockan 18-19.30
Online (i konferensappen Zoom, lätt att använda, mer info kommer!)
Begränsat antal deltagare

Investering: 920 SEK (inkl moms, exkl moms för företag)

Välkommen att anmäla dig längst ner på sidan

Bjud gärna in en vän! (Dela den här länken)

//*** English ***//

So much is happening now in the world! I had the inspiration to allow a space where we can meet in a cosy corner, to share heart to heart, to be embraced where we’re at – to the sound of harmonising instruments & LifeTones… while upgrading and renewing ourselves!

So… I’m inviting you to exactly that! An online soundbath group, where we meet five times, every second week online: Soundbath with LifeTones for Renewal

What wants to be renewed in your life?

We don’t have to answer from the mind! Only open up and allow the tones & sounds to assist us in relaxing, receiving and letting it happen.

Powerful & soothing sounds & LifeTones will assist us to:

  • be at peace with what is
  • allow the old to dissolve
  • open up for new insights & inspirations
  • allow & receive the New
  • rest in the knowing that Life’s on our side

I sing LifeTones and play gongs, crystal instruments, singing bowls etc. The tones and sounds carry deeply relaxing, healing sound codes. They reach far beyond the world of our limited thoughts, thus opening our horizons and assiting us to integrate new possibilites. The vibrations become an inner bath that affects our systems on a cellular level – harmonmising and upgrading our being!

You sit or aie down comfortably during the soundbath. Or maybe you feel like moving your body, dancing – or sing along! You can turn your camera and microphone off, so it’s very private.

Except for a soundbath, each call also offers an opportunity to share where you’re at, if you like. Our space is allowing; me meet in the neutrality of the heart. You are welcome just the way you are, right now <3

We meet every second Thursday: Jan 2, Feb 4, Feb 18, March 4, March 18
At 6-7.30 PM (CET)
Online (on Zoom)
Limited space

Investment 920 SEK (currency converter here)

Invite a friend! (Share this link)

Ja, jag vill vara med i klangbadsgruppen för FÖRNYELSE!//Yes, sign me up please!

Select your currency